Quy trình xét nghiệm và tư vấn HIV/AIDS ở Nhật Bản

Dưới đây là phần giới thiệu cách thức xét nghiệm HIV của Nhật Bản và tư vấn về HIV/AIDS bằng tiếng nước ngoài

Sơ đồ chu trình xét nghiệm HIV

Hình 1 Chu trình từ lúc được xét nghiệm HIV đến lúc biết kết quả

Hình 2 Chu trình xét nghiệm HIV(Xét nghiệm thông thường, Xét nghiệm nhanh)

Cơ sở tiếp nhận xét nghiệm HIV bằng tiếng nước ngoài

Địa phương,
tỉnh thành
Tên sơ sở xét nghiệm
Tỉnh
Kanagawa
Phòng khám quốc tế Kobayashi(Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Philippines, Tiếng Thái, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt/Tính phí dịch vụ)

【Giờ khám】
Ngày thường  Sáng 9:15~12:00 Chiều 2:00~5:00
Thứ bảy Sáng 9:15~13:00

【Lịch nghỉ định kỳ】
Thứ 4, Chủ nhật, Ngày lễ

【Ngôn ngữ khám bệnh】
・Tiếng Anh:trong giờ khám
・Tiếng Hàn:trong giờ khám
・Tiếng Philippines:trong giờ khám
・Tiếng Thái:trong giờ khám *
*Tuy nhiên, chỉ ở mức độ nghe triệu chứng, giải thích xét nghiệm, giải thích về thuốc. Ngày thứ 3 trong tuần, thường sẽ có phiên dịch tiếng Thái túc trực. Vì phiên dịch tiếng Thái cũng có lúc nghỉ nên nếu có nhu cầu khám bằng tiếng Thái, xin vui lòng liên hệ trước với phòng khám.
・Tiếng Tây Ban Nha:trong giờ khám **
**chỉ ở mức độ nghe triệu chứng, giải thích xét nghiệm, giải thích về thuốc.
・Tiếng Việt:Thứ bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng. Xin vui lòng liên hệ với phòng khám
【Thông tin liên lạc】
TEL:046-263- 1380 FAX:046-263- 0919

Tiếng Việt Điện thoại tư vấn

Nêú muốn hỏi về HIV/AIDS thì hãy liên hệ tới số điện thoại dưới đây.
Hãy nhấn vào đây.↓
<Tiếng Nhật thân thiện> Điện thoại tư vấn