Mapa ng pagpapayo sa pagsusuri ng HIV at HIV / AIDS

Dito, ipapakilala ang tungkol sa sistema ng konsultasyon ng HIV/AIDS at sistema ng HIV test sa japan na hindi nihongo para magamit ng mga dayuhan.

Flow chart ng pag susuri sa HIV

Draw 1 Mula sa pagsusuri ng HIV test hanggang marinig ang resulta

Draw 1 Mula sa pagsusuri ng HIV test hanggang marinig ang resulta

Lugares donde se realizan pruebas de VIH con atención en idiomas extranjeros

Sakop Paliwanag sa pagsusuri
Kanagawa
Prefecture
Kobayashi International Clinic (English, Korean, Tagalog Thai, Spanish, Vietnamese/ may bayad)

【consultation hours】
Weekdays morning 9:15~12:00 afternoon 2:00~5:00

Saturday morning 9:15~13:00

【Regular Holiday】
Wednesday, Sunday, Public holidays

【wikang banyaga】
・English: oras ng konsultasyon
・Korean: oras ng konsultasyon
・Tagalog: oras ng konsultasyon
・Thai: oras ng konsultasyon *
*Gayunpaman, kaya lamang halos itanong ang mga sintomas, ipaliwanag ang mga resulta at mga gamot.
Naghihintay ang Thai interpreter tuwing martes. Walang pasok minsan, kayat tumawag o magtanong sa clinic bago magpunta kung kailangan ng Thai interpreter.
・Spanish: oras ng konsultasyon **
**Gayunpaman, kaya lamang halos itanong ang mga sintomas, ipaliwanag ang mga resulta at mga gamot.
・Vietnamese:1 beses ng sabado sa 1 buwan, magtanong sa clinic

【contact information】TEL:046-263-1380 FAX:046-263-0919

Kanagawa
Prefecture
【Pampublikong lugar ng HIV test】
(Ingles, Espanyol, Portuguese at Thai/ Libre, Anonymous HIV Test)
I-click ang URL sa baba para sa detalye at kung kailan
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6943/Gumawa ng reserbasyon sa online: https://health-kanagawa.net/

TAGALOG Konsultasyon sa Telepono

Makipag-ugnayan lamang sa telepono sa ibaba para sa konsultasyon sa HIV/AIDS.
Paki click dito.↓
TAGALOG Konsultasyon sa Telepono