การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์ในญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะภาษาญี่ปุ่น ขอแนะนำระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและระบบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์หรือเชื้อเอชไอวี ของญี่ปุ่น

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

ภาพที่ 1 ตั้งแต่เริ่มรับตรวจหาเชื้อเอชไอวีจนถึงฟังผลการตรวจ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี(ตรวจปกติ, ตรวจแบบทราบผลวันตรวจ)

หน่วยงานที่สามารถรับตรวจเชื้อเอชไอวีเป็นภาษาต่างประเทศ

จังหวัดต่างๆใน
ญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่รับตรวจ
โตเกียว สถานอนามัยเขตชินจูกุ(ภาษาอังกฤษ・ภาษาโปรตุเกส・ภาษาสเปน・ภาษาไทย/ฟรีและปกปิดชื่อจริง)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00009.html
จังหวัดคานากาว่า สถานที่รับตรวจแบบเป็นทางการ(ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส,
ภาษาไทย/ฟรีและปกปิดชื่อจริง)
※รายละเอียดกำหนดการกรุณาตรวจสอบโฮมเพจURL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/cnt/f7037/index.html
https://www.health-kanagawa.net/
https://www.hivkensa.com/wp-content/uploads/2021/05/kanagawa_2021_TH.pdf

ภาษาไทย ปรึกษาทางโทรศัพท์

ปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์/ เอชไอวี ปรึกษาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทางด้านล่าง
กรุณาคลิกที่นี่↓
ภาษาไทย ปรึกษาทางโทรศัพท์