การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์ในญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะภาษาญี่ปุ่น ขอแนะนำระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและระบบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์หรือเชื้อเอชไอวี ของญี่ปุ่น

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

ภาพที่ 1 ตั้งแต่เริ่มรับตรวจหาเชื้อเอชไอวีจนถึงฟังผลการตรวจ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อเอชไอวี(ตรวจปกติ, ตรวจแบบทราบผลวันตรวจ)

หน่วยงานที่สามารถรับตรวจเชื้อเอชไอวีเป็นภาษาต่างประเทศ

จังหวัดต่างๆใน
ญี่ปุ่น
ชื่อสถานที่รับตรวจ
โตเกียว สถานอนามัยเขตชินจูกุ(ภาษาอังกฤษ・ภาษาโปรตุเกส・ภาษาสเปน・ภาษาไทย/ฟรีและปกปิดชื่อจริง)
http://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/jp/kenko/kenko_10/
จังหวัดคานากาว่า สถานที่รับตรวจแบบเป็นทางการ(ภาษาอังกฤษ, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส,
ภาษาไทย/ฟรีและปกปิดชื่อจริง)
※รายละเอียดกำหนดการกรุณาตรวจสอบโฮมเพจURL
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6943/
https://www.health-kanagawa.net/
https://www.hivkensa.com/wp-content/uploads/2021/05/kanagawa_2021_TH.pdf
จังหวัดคานาก
าว่า
คลีนิคนานาชาติโคบายาชิ(ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี, ภาษาฟิลิปปินส์,
ภาษาไทย, ภาษาสเปน, ภาษาเวียดนาม / เสียค่าบริการ)【 เวลาทำการตรวจ】
วันธรรมดา ช่วงเช้า9:15-12:00 ช่วงบ่าย2:00-5:00
วันเสาร์ ช่วงเช้า9:12-13:00【วันหยุดประจำ】
วันพุธ, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ【ให้บริการเป็นภาษาต่างประเทศ】
・ภาษาอังกฤษ:เฉพาะเวลาทำการตรวจรักษา
・ภาษาเกาหลี:เฉพาะเวลาทำการตรวจรักษา
・ภาษาฟิลิปปินส์:เฉพาะเวลาทำการตรวจรักษา
・ภาษาไทย:เฉพาะเวลาทำการตรวจรักษา *
*เพียงแค่ถามอาการ, อธิบายเกี่ยวกับการตรวจ, อธิบายเกี่ยวกับยา
วันอังคารจะมีล่ามภาษาไทยประจำการอยู่ แต่บางครั้งอาจจะมีหยุดบ้าง
หากต้องการให้ล่ามช่วยแปลตอนที่ไปตรวจรักษากรุณาติดต่อล่วงหน้า
・ภาษาสเปน:เฉพาะเวลาทำการตรวจรักษา **
**เพียงแค่ถามอาการ, อธิบายการตรวจ, อธิบายเกี่ยวกับยา
・ภาษาเวียดนาม:เดือนละครั้ง วันเสาร์
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางคลีนิค【เบอร์ติดต่อ】โทรฯ:046-263-1380
แฟกซ์:046-263-0919

ภาษาไทย ปรึกษาทางโทรศัพท์

ปัญหาเกี่ยวกับโรคเอดส์/ เอชไอวี ปรึกษาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทางด้านล่าง
กรุณาคลิกที่นี่↓
ภาษาไทย ปรึกษาทางโทรศัพท์